Strona WWW


Grupa VII


"Wiatraczki"


Nauczycielki: Barbara Ćwikła

                             Hanna Świerczyńska


Pomoc nauczyciela: Marzena Bruszewska


W „Wiatraczkach” dzieci są bardzo wesołe, 

bo bardzo lubią swoje przedszkole.

Prace plastyczne piękne robimy i na zajęciach dobrze się bawimy.

Poleceń pani zawsze słuchamy, gdyż do dorosłych szacunek mamy,

A po zajęciach chętnie sprzątamy, bo pani Eli tak pomagamy.

Chętnie uczymy się wierszy, piosenek i ogrywania zabawnych scenek.

Zawsze chętnie sobie pomagamy. 

Panie są z nas dumne, że się tak staramy.

 

 

Od 29 marca 2021r na naszej stronie zamieszczamy materiały edukacyjne, 

które mogą państwo wykorzystać do zabaw z dzieckiem w domu. 

Zapraszamy również do kontaktu z nauczycielkami: 

telefonicznego (numer do przedszkola w zakładce PRZEDSZKOLE) 

lub mailowego: Hanna Świerczyńska: haak@onet.com.pl

                       Barbara Ćwikła: basia-cwikla@wp.pl


 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W GOSPODARSTWIE


Piątek 16.04.2021

Temat: Zwierzęta i ich dzieci


1.      Zwierzęta  i domy – zabawa dydaktyczna. Łączenie w pary obrazków zwierząt i ich domów.

2.      Mamy i ich dzieci – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi podczas oglądania obrazków, zapoznanie z nazwami potomstwa zwierząt, wdrażanie do konstruowania prostych zdań, poznanie korzyści płynących z hodowli zwierząt.

3.      Zwierzęta i ich dzieci – nazywanie zwierząt i łączenie dzieci z ich rodzicami.

Rodzic rozkłada na dywanie potomstwo zwierząt (prosie, kurczę, źrebię, cielę). Zadaniem dziecka jest dopasowanie potomstwa do zwierzęcia ( świnia, kura, krowa, koń).

4.      Piórka – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem kolorowych piórek. Dziecko dmucha na piórko, które leży na podłodze.


CZWARTEK 15. 04.  2021 R.

TEMAT DNIA: NA WSI

 

Zagroda wiejska stworzenie plakatu na zielonym brystolu,zapoznanie z nową techniką malowanie plasteliną, kształceniesprawności manualnej, utrwalenie koloru i kształtuzwierzęcia,wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

1.      Opowieść ruchowa. Dziecko naśladuje ruchy oraz odgłosy zwierząt. W czasie opowieści rodzic robi pauzy, by dziecko mogło same rozpoznawać, jakimi odgłosami mówią zwierzątka.

            Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, wyczyścił swój piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. Słoneczko już pięknie grzało. Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał: kukuryku.  

            Kury obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. Kłóciły się przy tym okropnie na całe podwórko niosło się ich gdakanie: ko, ko, ko, ko.

            Nieopodal w stajni usłyszał tę kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. Wybiegł ze stajni i zaczął galopować: kląskanie.         

            W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były głodne, wołały: kwi, kwi, kwi. Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie.

             Z obory wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami: muuuu.

            Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który, gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: hau, hau, hau.

            Aż do wieczora zwierzątka jadły, bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, wróciły do swoich domków spać.

2. Praca plastyczna

Zadaniem dzieci będzie pokolorowanie zwierząt plasteliną.

Dziecko otrzymuje kontur zwierzęcia, siada przy stoliku,na którym rozłożone są podkładki i plastelina. Dziecko wybieraodpowiedni kolor dla swojego zwierzaka, robi z nich małe kulki, którerozciera na konturze.

3. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Karmimy kogucika.

Dzieci – koguty poruszają się po pokoju w różnych kierunkach, na hasło „Cip, cip” naśladują dziobanie ziarna, zbierając rozsypane przez rodzica bibułkowe kuleczki. Po zebraniu wszystkich kuleczek wsypują je do miseczki. 

4. Raba, raba- zabawa ruchowo-naśladowcza .

Rama, raba                                 2 klaśnięcia w dłonie

dyc, dyc, dyc                               3 uderzenia w kolana

Skacze koń przez płotki, hyc!   wysokie podskoki

Ribi, ribi                                       2 klaśnięcia w dłonie

cza, cza, cza                                 3 uderzenia w kolana

Krowa czarne łaty ma.             dotykanie się dłońmi po całym ciele, od głowy do stóp

Rubu, rubu                                   2 klaśnięcia w dłonie

fi, fi, fi                                            3 uderzenia w kolana

Mała świnka robi kwi!              kucanie i formowanie z dłoni koła-ryjka, przykładanie go do ust

Rebe, rebe                                     2 klaśnięcia w dłonie

tyku, tyku                                      2 uderzenia w kolana

kogut pieje kukuryku!                 stanie na jednej nodze z rozłożonymi rękoma

 

ŚRODA 14.04.2021r.

 W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

Utrwalanie znajomości gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie, nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 1 – 3, rozwijanie uwagi, mowy i myślenia.

1. Dziecko siedzi i słucha wiersza pt.  „Rozmowy zwierząt” Anny Surowiec czytanego przez rodzica:

W gospodarstwie już od rana

rzecz się dzieje niesłychana.

Obudziły się zwierzęta

i dyskusja rozpoczęta.

Kukuryku! Kukuryku!

Kto tak pieje przy kurniku?

A to kogut: kukuryku!

Woła kury do kurnika.

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, a to kto?

To jest kura - złotopióra.

Grzebie w ziemi pazurkami

szuka miejsca z robaczkami.

Kwi, kwi, kwi, kwiczy świnka,

co różowy ryjek ma,

kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha.

Kto tak czysty jest jak ja?

Na to kaczka kwacze tak:

kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwak

idź do rzeki umyj ryjek

będziesz ładna tak, tak, tak.

Usłyszała to też krowa, zaryczała:

muuu, muuu, muuu.

Słuszne rady dajesz tu,

więc się umyj świnko już.

Konik zarżał ihaha, ihaha

Tak skończyła się historia ta.

2. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat treści wiersza, dziecko wymienia zwierzęta  występujące w wierszu.

3. Zabawa ortofoniczna „Głosy zwierząt”, rodzic podaje nazwę zwierzęcia, o którym jest mowa w wierszu, a dziecko naśladuje głos tego zwierzęcia i tak kolejno: kogut – kukuryku, kura – ko, ko, ko, świnka  - kwi, kwi, kwi, kaczka – kwa, kwa, kwa, krowa – muuu, muuu, muuu,, konik – ihaha, ihaha.

4. Zabawa ruchowa „Koniki”- dziecko naśladuje zachowanie konia, biega po podłodze, dywanie w różnych kierunkach kląskając przy tym językiem, rodzic wydaje polecenia: konik biegnie szybko, wolno, stoi, koń grzebie nogą, rży itd. Zabawę powtarzamy kilka razy.

5. Rodzic przygotowuje nakrętki, to będą liczmany dziecka. Następnie rodzic czyta fragment wiersza „Rozmowy zwierząt”:

W gospodarstwie już od rana

rzecz się dzieje niesłychana.

Obudziły się zwierzęta

i dyskusja rozpoczęta.

Kukuryku! Kukuryku!

Kto tak pieje przy kurniku?

A to kogut: kukuryku!

Woła kury do kurnika.

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, a to kto?

To jest kura - złotopióra.

Grzebie w ziemi pazurkami

szuka miejsca z robaczkami.

Kwi, kwi, kwi, kwiczy świnka,

co różowy ryjek ma,

kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha.

Kto tak czysty jest jak ja?

Zadaniem dziecka jest kolejne układanie nakrętek, gdy tylko usłyszy nazwę zwierzęcia. Kogut – dziecko kładzie jedną nakrętkę, kura – dziecko kładzie drugą nakrętkę, świnka – dziecko kładzie trzecią nakrętkę. Dziecko liczy wszystkie ułożone przed sobą nakrętki. Rodzic pyta – o ilu zwierzątkach przeczytałem? Dziecko liczy nakrętki, ważna kolejność liczenia od strony lewej do prawej: 1, 2, 3. Gdy występuje błąd, rodzic przelicza poprawnie razem z dzieckiem. Gdy dziecko sprawnie liczy powyżej 3, rodzic może przeczytać dziecku cały wierszyk, a dziecko układa przed sobą tyle nakrętek, ile zwierzątek występowało w wierszu.

6. Rodzic rysuje na kartce kółko – to piłeczka, daje dziecku nożyczki, pokazuje jak się nimi należy posługiwać, pokazuje, jak się nimi wycina. Zadaniem dziecka jest wycięcie piłeczki.


WTOREK 13.04.2021 R.

Temat dnia: Koncert na podwórku

 

Wiejska zagroda – zabawy słuchowe i ortofoniczne, zapoznanie z odgłosami zwierząt z wiejskiego podwórka, ćwiczenie mięśni narządów mowypoprzez naśladowanie głosów zwierząt, wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego.

 

1.Kaczuszki – zabawa taneczna do muzyki.

 

2.Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza.

Biegną konie do zagrody -uderzamy otwartymi dłońmi po plecach.

A kaczuszki hop do wody - uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu.

Kurki ziarna wydziobują -  palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach

Pieski szczekają -  delikatnie szczypiemy

I domu pilnują  - masujemy po całych plecach.

 

3. Wiejska zagroda – zabawy słuchowe.

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA

 

4.Ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie odgłosów zwierząt, które pojawiły się w filmie z linku powyżej.


5.Kaczuszka – kolorowanie na żółto obrazka z kaczuszką.


PONIEDZIAŁEK  12. 04. 2021 R.

Temat dnia: Zwierzęta, które znamy

 

Zwierzęta mieszkające na wsi – rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak, zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi, rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami.

 

1. Rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych.

Rodzice czytają zagadkę, dzieci mają za zadanie odnaleźć obrazek i pokazać jej rozwiązanie, obrazki odkładamy z boku.

 

1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę.

kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia)

 

2. Ptak jest ze mnie kolorowy

i gulgotać wciąż gotowy. (indyk)

 

3. Ma skrzydełka dwa,

mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka)

 

4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie,

a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń)

 

5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka

nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa)

 

6. Za każde jajko, małe i duże,

podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze)

 

7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy,

że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego,

czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś)

 

8. Mam na sobie same loczki,

futro białe jak obłoczki,

a gdy czegoś mi się chce

mówię tylko: me, me, me. (owca)

 

2. Rozmowa na temat każdego zwierzęcia, co je, gdzie mieszka.

 

3. Jakie to zwierzę?- dorysowywanie kredkami brakujących części zwierząt.

Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym zwierzęciem, dorysowuje brakującą część, np. ucho, ogon, oko itp.

 

4. Zwierzęta w zagrodzie zabawa ruchowa.

Rodzice pokazują obrazek, a dzieci poruszają się, jak pokazane zwierzęta, naśladując głosy tych zwierząt.


5.Rozmowy zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów zwierząt.

 

 

BAJKI I BAŚNIE

 

PIĄTEK 09.04.2021r.

 PODRÓŻ DO KRAINY BAJEK

            „Podróż do krainy bajek” – zabawy słowno -muzyczne, utrwalenie i przypomnienie znanych bajek i ich bohaterów, wyrażanie treści poprzez ruch, gest, mimikę, kształcenie koncentracji dziecka. Dziecko siedzi spokojnie, a rodzic mówi – dziś wybierzemy się w podróż do „zaczarowanej krainy”, rodzic może włączyć spokojną muzykę, dziecko zamyka oczy, marzy, po chwili otwiera oczy i słucha zagadki zadanej przez rodzica.

            Zagadka 1. „Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie znaleźli chatkę z pierniczka?” Dziecko powinno odpowiedzieć – Jaś i Małgosia. Rodzic proponuje dziecku zabawę pantomimiczną „Podróż”: Jaś i Małgosia, żeby zobaczyć chatkę z pierników musieli przemierzyć bardzo długą, trudną drogę. Czeka nas ciężka wyprawa, rodzic czyta polecenia, a dziecko ma pokazać jak:

-przedziera się przez krzaki

- podnosi ciężkie kamienie

- skacze przez kałuże

- przechodzi przez kłujące kamyki

- przechodzi przez niski tunel

            Zagadka nr 2. Rodzic czyta dziecku kolejną zagadkę – „Każdy tego kota zna – co na nogach ten kot ma?” Dziecko powinno odpowiedzieć – to Kot w butach. Rodzic mówi do dziecka, że „Kot w butach” jest czarodziejem i zawładnął wszystkimi myszami na świecie – zabawa ruchowa „Kot w butach – czarodziej”. Dziecko ma więc sobie wyobrazić, że jest myszką i naśladuje zachowanie myszki.

            Zagadka nr 3. „Jaka to dziewczynka, co ma pracy bardzo wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek?” Dziecko ma odpowiedzieć – Kopciuszek. Zabawa „Jestem Kopciuszkiem” – improwizacja ruchowa do muzyki. Rodzic włącza spokojną muzykę, dziecko ma sobie wyobrazić, że jest Kopciuszkiem i albo sprząta, albo tańczy na balu.

            Zagadka nr 4. „Ta dziewczynka wilka spotkała w lesie, ona dla babci lekarstwa niesie”. Dziecko powinno odpowiedzieć – Czerwony Kapturek. Zabawa – gra dyskusyjna. Rodzic pyta dziecko, a dziecko odpowiada:

- a kto to jest Czerwony Kapturek? Powiedz mi, ja nie wiem.

- dlaczego wilk rozmawiał z dziewczynką?

- czy dziewczynka powiedziała złemu wilkowi, gdzie mieszka jej babcia?

- pewnie ona nie wiedziała, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi?

Morał z tej bajki jest taki, że nie wolno ufać obcym ludziom i rozmawiać z nieznajomymi.

Na zakończenie zabawa ruchowa bieżna „Kubuś Puchatek i pszczoły”. Dziecko porusza się po podłodze, dywanie naśladując zachowanie pszczół. Na hasło powiedziane przez rodzica – idzie Kubuś Puchatek, rodzic – Kubuś spaceruje po dywanie, podłodze, a dziecko – pszczółka przykuca. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Rodzic może wydrukować dziecku kolorowankę z jego ulubionej bajki, a zadaniem dziecka jest pokolorować ją kredkami najładniej jak potrafi lub pomalować farbami.

 

CZWARTEK 08. 04. 2021 R.

TEMAT DNIA: W KRAINIE BAŚNI

 

My jesteśmy krasnoludki – zabawa inscenizowana do piosenki, zapoznanie z treścią i melodią piosenki  o krasnoludkach, budzenie zamiłowania do śpiewu, wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy.

 

1. Słuchanie piosenki My jesteśmy krasnoludki.

My jesteśmy krasnoludki,

Hopsa sa, hopsa sa,

Pod grzybkami nasze budki,

Hopsa, hopsa sa,

Jemy mrówki, żabie łapki,

Oj tak tak, oj tak tak,

A na głowach krasne czapki,

To nasz, to nasz znak.

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,

Trutu tu, trutu tu,

Gdy ktoś senny, to uśpimy,

Lulu lulu lu,

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,

Ajajaj, ajajaj,

To zapłacze niezabudka,

Uuuuu…

 

2. Rozmowa na temat piosenki.

-     Gdzie mieszkają krasnoludki?

-     Co jedzą krasnoludki?

-     Jak się ubierają?

 

3. Zabawa inscenizowana do piosenki.

Naśladowanie ruchem przez rodzica i dzieci tekstu piosenki.

 

My jesteśmy krasnoludki,                             Tworzy daszek z rąk nad głową

Hopsa sa, hopsa sa,                                        Klaszcze w dłonie

Pod grzybkami nasze budki,                         Rysuje kapelusz grzybka

Hopsa sa, hopsa sa,                                        Klaszcze w dłonie

Jemy mrówki, żabie łapki,                            Zbliża paluszki do ust

Oj tak tak, oj tak tak,                                       Kiwa głową

A na głowach krasne czapki,                         Tworzy daszek z rąk nad głową

To nasz znak, to nasz znak.                           Pokazuje na siebie

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,

Trutu tu, trutu tu,                                             Pokazuje trąbienie na trąbce

Gdy ktoś senny, to uśpimy,

Lulu lu, lulu lu,                                                  Dłonie złączone i położona na nich głowa

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,

Niu niu niu, Niu niu niu,                                 Grozi paluszkiem

To zapłacze niezabudka,

Uuuuu ….                                                            Pociera piąstkami oczy

 

3. Zabawy rytmiczne przy piosence My jesteśmy krasnoludki.

 Wyklaskiwanie, wytupywanie i wystukiwanie  klockami rytmu piosenki.

 

4. Pomagamy Kopciuszkowi"- zabawa rozwijająca sprawność manualną.

Dziecko otrzymuje dwie miski. Jedną pustą, a drugą wypełnioną kaszą jęczmienną i fasolą. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze oddzielenie fasoli od kaszy. Następnie dziecko układa z fasoli obrazek do ulubionej bajki.

 

ŚRODA 07.04.2021r.

 

WILK I KOŹLĄTKA

 

Opowiadanie treści bajki przez rodzica, wydłużenie czasu uwagi i skupienia dziecka podczas słuchania treści bajki. Wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści, kształtowanie postawy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców, zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły w bliższe relacje z obcymi.

Moja ulubiona bajka – rodzic słucha swobodnej wypowiedzi dziecka, dziecko przedstawia tytuł i bohaterów.

Wilk i koźlątka” – dziecko siedzi spokojnie i słucha czytanej przez rodzica bajki.

 

Wilk i koźlątka”

Koza miała siedmioro dzieci. Pewnego razu wybrała się do lasu, wcześniej jednak ostrzegła dzieci, by strzegły się wilka. Kiedy tylko mama wyszła z domu, do drzwi rozległo się pukanie. Koźlątka usłyszały głos – otwórzcie dzieci kochane, to ja, wasza mama! Ale dzieci rozpoznały glos wilka i nie otworzyły drzwi. Następnie wilk ponowił próbę po zjedzenie kredy, dzięki czemu jego głos stał się miękki. Jednak koźlątka kazały mu wystawić łapę w oknie i znowu nie wpuściły go do środka. Wtedy wilk pobiegł do młynarza i kazał mu pobielić łapę. Wilk wrócił więc, poprosił o wpuszczenie i pokazał białą łapę przez okno. Wtedy koźlątka wbrew ostrzeżeniom mamy wpuściły go do domu, a on je połknął. Jedynie najmłodsze koźlątko zdążyło się schować w zegarze. Kiedy mama wróciła, koźlątko opowiedziało jej, co się wydarzyło. Więc mama z koźlątkiem wyruszyła na poszukiwanie wilka. Znalazły go śpiącego na łące. Widać było, że w brzuchu mu się coś rusza. Mama wzięła nóż, igłę i nici, rozcięła brzuch wilka, wyciągnęła swoje dzieci, a następnie wpakowała na ich miejsce kamienie i zaszyła brzuch wilka. Kiedy wilk się obudził, chciał się napić wody ze studni. Jednak kiedy się nachylił, przez ciężar kamieni wpadł do studni i się utopił.

Rozmowa na temat bajki, rodzic zadaje dziecku pytania, dziecko na nie odpowiada:

- kto występuje w bajce?

- gdzie poszła mama koźlątek?

- kto podkradł się pod chatkę i udawał mamę?

- czy koźlątka wpuściły wilka?

- a kiedy udało się wilkowi oszukać koźlątka?

- co się stało z koźlątkami?

- gdzie schowało się najmłodsze koźlątko?

- co zrobiła mama, gdy wróciła do domu?

- co się stało z wilkiem?

Morał z tej bajki jest taki, że zawsze dziecko ma słuchać rodziców i nie rozmawiać z nieznajomymi, bo nie każdy człowiek jest dobry .

Na zakończenie zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajace”. Dziecko naśladuje skoki pajaca.

Rodzic może wydrukować dziecku kolorowankę do bajki „Wilk i koźlątka”, dziecko ją staranie koloruje kredkami.WTOREK 06.04.2021R.

TEMAT DNIA: O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE

1. Zagadka słowna wprowadzająca do tematu.

Nóg nie ma, więc nie chodzi

ale jest żwawa, szybka.

Gdzie się porusza? W wodzie.

Dlaczego? Bo to jest … .      rybka

2. Zabawa badawcza Rybki.

Dzieci z pomocą rodziców sprawdzają, które przedmioty toną w wodzie, a które nie.

Próbująokreślić rodzaj materiału, z którego zrobione są rybki, przeliczają ile „rybek" zatonęło a ile pływa.

 

3. Wysłuchanie wiersza rymowanego O rybaku i złotej rybce.

Niedaleko brzegu morza gdzie wstawała rankiem zorza,

podupadła chatka stała dwójka ludzi w niej mieszkała.

            Rybak wciąż zarzucał sieci czekał aż coś do nich wleci,

            w domu bieda aż piszczała żona czasem narzekała.

Stary rybak myślał sobie może wkrótce sam coś złowię,

rybek jednak wciąż nie było wszystko fiaskiem się kończyło.

            Dzień za dniem powoli mijał rybak już nadziei nie miał,

            aż tu w sieci zabłyszczało cóż takiego się złapało.

Cóż to cóż to złota rybka taka piękna taka gibka,

czyżby myśli me odgadła do mej sieci prosto wpadła.

            Puść mnie puść mnie rybka prosi niech mnie fala dalej wznosi,

            wpuść z powrotem mnie do wody powetuję twoje szkody.

Spełnię twoje trzy życzenia i najszczersze twe marzenia,

i jak rzekła złota rybka tak pod wodą szybko znikła.

            Rybak wrócił do swej chatki wypuszczając okaz rzadki,

            żona zganić go już miała ale wszystko przemyślała.

Korzyść mieć już z tego może kiedy mąż wyruszy w morze,

rybka spełni mu życzenie i dom stanie jak marzenie.

            Tak się też od razu stało lecz to żonie było mało,

            chcę mieć także piękne stroje drugie to życzenie moje.

Dom i stroje znów za mało teraz zamku się zachciało,

i korony z diamentami i drogimi kamieniami.

            Rybka spełniła życzenie pałac stanął jak marzenie,

            w nim królewna stara oschła taka dumna i wyniosła.

Już rybaka znać nie chciała i przepędzić go kazała,

żeby trzymał się z daleka lepiej niech w porę ucieka.

            Idzie rybak zrozpaczony nie ma domu ani żony,

            może by iść tak nad morze rybka mi już nie pomoże.

Trzy życzenia spełnić miała obietnicy dotrzymała,

czy usłyszy mnie w głębinie i tak słów z nią nie zamienię.

            Aż tu dziwna rzecz się stała znów się chatka pokazała,

            żona swe wyciąga dłonie w swoich szatach nie w koronie

i z uśmiechem męża wita choć nakarmię cię do syta

Czasem chciwość nie popłaca a jedynie tylko praca.

 

4. Rozmowa kierowana na temat wiersza, próby odgadnięcia motta.

 

5. Moja książeczka - bawimy się w ilustratorów.

KolorowanieZłotej Rybki za pomocą folii bąbelkowej, rozwijanieumiejętności plastycznych i właściwego doborukolorów podczas kolorowania rybki, wdrażaniedo starannego wykonania pracy.

Praca dzieci, na stolikach  przygotowane są kartki z szablonem ryby,gęsta żółta farba akrylowa lub plakatowa oraz kawałki folii bąbelkowejo wymiarach około 10 cmx10cm. Dzieci maczają folię w farbie i kolorująrybę poprzez przyciskanie do kartki.

 

6. Rybki  zabawa ruchowa.

Dzieci tańczą do dowolnej melodii, na przerwęw muzyce, wydają dźwięk „bul, bul, bul” i tańczą dalej.


WIELKANOC 

PIĄTEK 02.04. 2021r. 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Utrwalenie znajomości wybranych zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie mowy dziecka.

Zabawa „Mówimy szeptem”. Rodzic mówi zdania, a dziecko powtarza je szeptem:

Pisanki to malowane jajka.

Kurczątka wykluwają się z jajek.

W koszyczku wielkanocnym znajduje się święconka.

Jeśli istnieje taka potrzeba, rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie poszczególnych wypowiedzeń.

Następnie rodzic czyta dziecku wiersz B. Formy pt. „Wielkanoc”, dziecko uważnie słucha treści wiersza:

Święta za pasem, do pracy się bierzemy,

mazurki i baby smaczne upieczemy.

Pisanki, kraszanki razem dziś zrobimy,

Wszystkie kolorowe – bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy z ciasta baranka, zajączka,

Z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka.

Teraz zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza:

- jak nazywają się zbliżające święta?

- jakie ciasta wtedy pieczemy?

- jak się nazywają malowane na święta jajka?

Zabawa ruchowa „Zajączki” z elementem skoku. Zadaniem dziecka jest skakać jak zajączek po podłodze, dywanie. Zajączek skacze, zajączek odpoczywa – wtedy dziecko kładzie się na dywanie. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Praca plastyczna - rodzic przygotowuje kartkę dla dziecka z narysowanym dużym konturem jajka, klej i ścinki kolorowego papieru, ścinki pociętej włóczki, bibułki – itp. Dziecko smaruje kontur klejem, a następnie przykleja ścinki, włóczkę, bibułkę na kontur jajka. Miłej zabawy!

Drodzy Rodzice! Życzymy Państwu oraz dzieciom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

 

CZWARTEK 01.04.2021R. 

TEMAT DNIA: PISANKI, KRASZANKI 

Słuchanie wiersza Pisanki, kraszanki, jajka malowane…”. 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

Na pierwszej  kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Rozmowa na temat wiersza. 

-     Bez czego nie ma Wielkanocy? 

-     Co było na pierwszej pisance? 

-     Co było na drugiej pisance? 

-     Co było na trzeciej pisance? 

Pianki, kraszanki, jajka malowane zabawa dydaktyczna. 

Zapoznanie dzieci z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, papierowe itp.), nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo, wdrażanie do słuchania i wykonywania poleń rodzica. 

Więcej, mniej, tyle samo zabawa matematyczna. 

Każde dziecko otrzymuje liczmany najlepiej białe nakrętki. Rodzic  kładzie przed sobą liczmany 

wspólnie przeliczając ich ilość z dziećmi. 

Następnie mówi, co dzieci mają wykonać: 

- Połóżcie przed sobą tyle samo nakretek. 

- Połóżcie przed sobą mniej nakrętek. 

-    Połóżcie przed sobą więcej nakrętek. 

Świąteczny obrus – stemplowanie. Rodzic przygotowuje stemple np. z ziemniaka, na których wycina wzorki – pisanki oraz kwiatki, można również użyć klocków o różnych kształtach. Dzieci ozdabiają kartkę stemplami, które maczają w farbie tworząc obrus.

Świąteczne porządki – prace porządkowo – gospodarcze w pokoju dziecięcym. Dzieci wspólnie z rodzicem układają zabawki, segregują klocki, sprawdzają czy wszystkie gry są we właściwym pudełku, ścierają kurz z półek, itp.


ŚRODA 31.03.2021.

TEMAT: WIELKANOCNY KOSZYCZEK

 

          „Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa muzyczno – plastyczna do muzyki M. Musorgskiego, zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka, rozwijanie inwencji twórczej dzieci oraz rozwijanie zainteresowania nową formą zabawy podczas muzyki. Link do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

          Dziecko siedzi przy stole, rodzic na stole stawia koszyk oraz różne produkty spożywcze. Zadaniem dziecka jest wybrać i włożyć do wielkanocnego koszyczka właściwe produkty. Rodzic pomaga dziecku, tłumaczy dlaczego te, a nie inne produkty wkłada się do wielkanocnego koszyczka.

          Zabawa przy muzyce „Taniec kurcząt w skorupkach” – dziecko biega drobnym truchtem na palcach po podłodze, czy po dywanie słuchając muzyki.

          Rodzic na stole rozkłada kartki z narysowanym dużym konturem jajka – kilka kartek, np. 3 lub 4. Dziecko liczy, ile jajek ma pomalować – rodzic utrwala z dzieckiem przeliczanie do 3 lub 4. Dziecko bierze jedną kredkę w dowolnym kolorze, staje przy stole przy pierwszej kartce z narysowanym konturem jajka. Kiedy dziecko słyszy muzykę włączoną przez rodzica - „Taniec kurcząt w skorupkach”, za pomocą kropek, kresek, dowolnych linii, ozdabia pisankę. Następnie rodzic wyłącza muzykę, jest przerwa, wtedy dziecko podchodzi do drugiej kartki z narysowanym konturem jajka, bierze drugą kredkę w innym kolorze i dalej przy muzyce ozdabia następne jajko. Przy okazji utrwalamy z dzieckiem znajomość kolorów, dziecko mówi rodzicowi, jaki kolor kredki wybrało. Przerwy w muzyce robimy tyle razy,  aby dziecko zdążyło ozdobić wszystkie przygotowane przez rodzica kontury jajek za pomocą wybranych przez siebie kolorów kredek.

          Nasze pisanki – rodzic ogląda z dzieckiem powstałe rysunki.

 

WTOREK 30.03.2021

 

TEMAT:WIELKANOC W MOIM DOMU

 

Pisanki– słuchanie wiersza Anny Bayer,

-kształcenie umiejętności dostrzegania humoru w wierszu,

- obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu,, dekoracje uliczne), -kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

 Dziecko siedzi na dywanie, pośrodku stoi stolik, na którym leżą pisanki. Rodzic mówi wiersz trzymając koguta np. pluszaka.

 Leżą jajka na stoliku, kogut pieje kuku ryku,

kuku ryku, moje jaja, mazać jajek nie pozwalam!

Z takich jaj mazanych w ciapki mogą się wykluwać kaczki,

 wróble gęsi i łabędzie, lecz kurczaków z nich nie będzie.

 Kogut wścieka się i złości, już pazury swoje ostrzy,

dziób otwiera bardzo groźnie, chyba zaraz kogoś dziobnie.

 Hej, kogucie nastroszony! To nie jajka twojej żony!

 Twoje smacznie śpią w kurniku, to pisanki, mój złośniku.

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto znosi jajka? /kury, kaczki, gęsie/

- Kto wykluwa się z jajek?/pisklęta/

- Jak nazywają się dzieci kur – kurczaki,gęsi – gęsięta, kaczek – kaczęta.

 

Jajeczka do koszyczka – zabawa  (zaproś do zabawy mamę, tatę siostrę brata na podłodze  rozłożone są kółeczka, o jeden mniej niż osób. Biegamy  po pokoju przy muzyce , na sygnał „jajeczka do koszyka”wskakujemy do kółeczka.

Zabawa przy piosence Wyszły w pole kurki trzy.

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY

Rodzicu utrwal z dzieckiem liczenie w zakresie 3


Poniedziałek 29.03.2021r

3 latki

 

WIELKANOC

TEMAT DNIA: ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄTECZNE

 

Wielkanoc „– rozmowa kierowana na podstawie zgromadzonych przedmiotów i własnych doświadczeń, zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych poprzez naukę wiersza, budzenie zainteresowania tradycjami ze swojego regionu (np. palmy wielkanocne), zachęcanie do wypowiadania się i słuchania innych.

 Dziecko siedzi na dywanie rozłożone są różne przedmioty związane ze świętami. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat świąt: 

- Jakie święta się zbliżają? 

- Z czym kojarzą się wam Święta Wielkanocne? 

  

 Święta Wielkanocne – słuchanie wiersza Anny Bayer. 

 Na jarmarku palmy, dzbanki malowane, 

 czerwone korale, kosze wyplatane 

i kraszone jajka, drewniane koguty, 

słonko jest zmęczone, dzionek ten za krótki.

  

Święta Wielkanocne, wesoło gra muzyka. 

Co widziało słonko jeśli chcesz, zapytaj. 

 Co widziało słonko na wysokim niebie, 

jeśli je zapytasz może odpowiedzieć.

  

Zapowiedzi z dachu, wyścigi furmanek, 

 zabawa w zbijaka, mokre oblewanie. 

 Śmieją się chłopaki, śpiewają dziewczyny, 

 chodzimy po dyngusie, Wielkanoc święcimy.

  

 Wyjaśnienie nieznanych pojęć dzieciom: drewniane koguty,wyścigi furmanek, zabawa w zbijaka,

 

Zwyczaje i tradycje świąteczne – omówienie przez rodzica z równoczesną demonstracją zgromadzonych przedmiotów. 

• Palmowa niedziela, 

 • Malowanie jajek, 

• Wypiek ciast (baba wielkanocna, mazurek), 

• Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego, 

 • Świąteczne śniadanie, 

 • Śmigus – dyngus.

  

 Świąteczne porządki – zabawa ruchowa. Dziecko naśladują ścieranie kurzu z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie podłogi.

  

 Zakładamy hodowlę owsa – wspólne sadzenie owsa, połączone z rozmową na temat: Co jest potrzebne roślinom, aby mogły rosnąć?

  

Zabawa ruchowa „Odszukaj ukryte jajeczko”-rodzic chowa w pokoju jajeczko a dziecko szuka (możemy pomóc dziecko wypowiadając słowa ciepło-zimno-gorąco)