Strona WWW


Dyrektor:

mgr Ewa Zdziarska


Wicedyrektor:

mgr Agnieszka Nowicka


Nauczyciele:

Beata Barańska – nauczyciel dyplomowany

Barbara Ćwikła – nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Domalewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Grabowska –  nauczyciel dyplomowany 

mgr Joanna Janiak – nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Kaczmarek – nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Marcinkowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Świerczyńska – nauczyciel dyplomowany

mgr Lila Klorek – nauczyciel mianowany

mgr Ewa Komorek – nauczyciel mianowany

 mgr Ewa Kamińska –  nauczyciel mianowany

Paulina Skowronek –  nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Raszewska –  nauczyciel stażysta 


Pedagog – mgr Ewa Rogalska – nauczyciel dyplomowany

Logopeda – mgr Aleksandra Matysiak – Turlejska – nauczyciel dyplomowany