Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Przedszkole

Treść

Przedszkole Miejskie Nr1

,,Perełki Bałtyku"

ul. Warszawska 13

72-600 Świnoujście

Zachodniopomorskie

Telefon: 0-91-3274-614

Fax: 91 3274614

e-mail: pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com

strona www: przedszkole-miejskie-nr1.pl

NIP 855-15-77-886

REGON: 320930910

Księgowość Przedszkola - tel. 321 26 44

Bank PEKAO SA Io/ Ś-cie

nr konta: opłaty za godziny świadczenia opieki nad dzieckiem

34 1240 3914 1111 0010 3679 3407

nr konta: opłaty za żywienie

20 1240 3914 1111 0010 3679 3465

 

 

O NAS

 

Przedszkole Miejskie Nr1 „Perełki Bałtyku” usytuowane jest przy ulicy Warszawskiej 13 w Świnoujściu. Oferujemy opiekę nad dzieckiem przez 10 godzin w dni robocze w godzinach 6:30 - 16:30

Nasza placówka jest miejscem, w którym panuje atmosfera życzliwości i ciepła a mali mieszkańcy naszego miasta miło spędzają tu czas, chłonąc wiedzę o otaczającym je świecie w kolorowych i przestronnych pomieszczeniach.

Pragniemy, by przedszkolaki były radosne i szczęśliwe, aby miały możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron. Wspomagamy nasze ,,Perełki Bałtyku" w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz poprzez wycieczki, pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola i poza nim. Działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze mają formę:

- zabaw rozluźniająco-wyciszających.

- zajęć gimnastycznych

- zajęć plastyczno-technicznych

- zajęć muzyczno-rytmicznych

- zajęć z elementami pojęć matematycznych

- czytania na głos bajek, w tym także terapeutycznych,

- opieki psychologa, logopedy

- bieżącej obserwacji oraz diagnozy dzieci przez nauczycieli poszczególnych grup

- różnorodnego programu zajęć dydaktycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania

-  zajęć z języka niemieckiego.

W każdej grupie organizowane są bardzo lubiane przez rodziców i dziadków spotkania okolicznościowe z okazji różnorodnych świąt. Są to również imprezy plenerowe, w których uczestniczą całe rodziny, a także osoby nie związane z przedszkolem. Rodzice mają także możliwość uczestniczenia w tzw. ,,zajęciach otwartych”, w czasie których mogą zobaczyć swoje dziecko na tle grupy oraz poznać niektóre metody i formy pracy w przedszkolu. Do tradycji w naszym przedszkolu należą również obchody Dnia Dziecka i zabawa noworoczna z prezentami dla naszych milusińskich. Wspólnie z dziećmi bierzemy czynny udział w rozmaitych społecznych akcjach charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Piknik Zintegrowany.

 

   W roku 2014 nasze przedszkole uzyskało ocenę Kuratorium oświaty w Szczecinie. Wyniki znajdują się w raporcie z załączniku raport z ewaluacji zewnętrznej.

 

HISTORIA

Nasze przedszkole jest jedną z najstarszych  placówek oświatowych naszego miasta. W maju 2010 roku obchodziło jubileusz 60 - lecia istnienia. Przez ten okres placówka wypuściła w świat tysiące dobrze przygotowanych do dalszej edukacji wychowanków. Nie sposób wymienić nazwisk, ale są to często już trzecie lub czwarte pokolenia.  Zdarza się, że niektórzy wychowankowie wracają do nas w innej roli. Tak jest w przypadku naszych nauczycielek - Panie Ewa Komorek i Ewa Brzozowska są naszymi absolwentkami, a obecnie same kształcą następne pokolenia przedszkolaków.

Dnia 31.03.2009r. W Przedszkolu Miejskim nr.1 w morskiej scenerii odbyła się uroczystość Nadania Imienia Placówce "Perełki Bałtyku", na którą przybyło wielu zaproszonych gości. Przed częścią oficjalną Nadania Imienia odbyły się występy artystyczne dzieci. Cała uroczystość dla wszystkich przyjaciół placówki a przede wszystkim dla przedszkolaków była wielkim przeżyciem. Teraz nasze logo jest wizytówką przedszkola i promocją nadmorskiego, pięknego Świnoujścia.

 

,,Kuter rybacki i wagonik - zabawka statyczna na przedszkolny plac zabaw" została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" w ramach projektu - stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w Akcji ,,1% dla mojej szkoły" w kwocie 2700 złotych". Wszystkim rodzicom, którzy wspierają nasze Przedszkole odpisując 1% z podatku - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY-dzieci, dyrekcja i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr1 ,,Perełki Bałtyku". 

     

Rekrutacja dzieci do wszystkich palcówek zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

25359