Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Plan dnia

Treść

630- 800

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrujące grupę oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

800- 830

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą ze śpiewem bądź przy muzyce.

Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

830 - 900

Śniadanie - zabiegi higieniczne po śniadaniu.

900 - 1000

Zajęcia dydaktyczne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - uwzględniające podział na grupy wiekowe. Zajęcia wspomagające indywidualny rozwój dziecka. Praca w zespołach.

1000- 1015

II śniadanie - zabiegi higieniczne po śniadaniu.

1015 - 1115

Pobyt na świeżym powietrzu w tym gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze oraz spacery i wycieczki . W przypadku niepogody zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację grupy.

1115- 1130

Samoobsługa w szatni. Czynności higieniczne - przygotowanie do posiłku.

1130 - 1200

I danie obiadowe

1200 - 1315

Odpoczynek poobiedni - dzieci 3 i 4 letnie

Dzieci starsze - słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, gry stolikowe. Praca indywidualna z dzieckiem.

1315 - 1330

Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

1330 - 1400

II danie obiadowe

1400 - 1630

Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, gry stolikowe.

Rozchodzenie się dzieci.

24177