Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

OFICJALNE PISMO

Treść

Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-mail: iod@um.swinoujscie.pl

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846

Pliki do pobrania

7866